Participatie

Timpaan en Ouwehand gaan samen met de Gemeente Vlaardingen aan de Marathonweg een nieuwe woonwijk ontwikkelen van 235 woningen. Wij vinden het belangrijk om omwonenden bij de planvorming te raadplegen, goed te informeren over de plannen en met elkaar in gesprek te gaan. Wij organiseren daarom een aantal inspraakbijeenkomsten en informeren je ook middels deze website, (nieuws)brieven, etc. over de ontwikkelingen op deze plek. De stukken van deze inspraakbijeenkomsten kun je hieronder downloaden. Ook staat hier andere relevante informatie voor omwonenden of belangstellenden.

Bijeenkomst 1 (31 oktober 2023)

De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 31 oktober 2023.

Bijeenkomst 2 (16 januari 2024)

De tweede bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 16 januari 2024.